Töökindlus ja garantii

KORRALDAJA MEELESPEA

Töökindlust täiendatakse videokaameraga, mille salvestatud materjal on aluseks protestide lahendamisel ja esialgsete tulemuste täiendamisel. Mistahes tõrke korral taastatakse tulemused videosalvestuse alusel esimesel võimalusel.

Ajamõõduseadme kasutamisel võtavad riski tehnilise tõrke vastu mõlemad pooled (Tellija ning Antrotsenter OÜ (Ajamõõtja)).

Ajamõõtja ei vastuta ebaõigesti jaotatud auhindade eest.

Ajamõõtja ei vastuta Korraldaja ees tulevikus saamata jäänud tulu eest.

Täieliku tehnilise tõrke korral taastatakse tulemused videosalvestuse alusel olenevalt võistluse mahust ja iseloomust 1 kuni 15 tööpäeva jooksul.

Töökogemus

2023. aastal 144 võistlust

2022. aastal 124 võistlust

2021. aastal 141 võistlust

2020. aastal 78 võistlust (ilma lume- ja külmata talv ning kevadel hakkas levima COVID-19)

2019. aastal 110 võistlust

2018. aastal 132 võistlust

2017. aastal 120 võistlust

2016. aastal 111 võistlust

2015. aastal 83 võistlust

2014. aastal 30 võistlust

2013. aastal 6 võistlust

2012. aastal 9 võistlust

2011. aastal 1 võistlus

2010. aastal 1 võistlus

2009. aastal 1 võistlus

2008. aastal 1 võistlus

2007. aastal 1 võistlus

2006. aastal 1 võistlus