Teenuse hinna kujundavad järgmised argumendid:

Hinnad jooksvalt ei suurene. Hindadele ei lisandu täiendavaid makse, ega tasusid ka siis, kui see nõuab meie poolt täiendavaid tegevusi

– Ettevalmistav tegevus 120 €
– Võistlejate hulk 0,7 € võistleja kohta
– Võrguühendusega põhiajamõõtmispunktide arv 140 €
– Võrguühenduseta lisa-ajamõõtmispunktide arv 60 €
– Võistluspaigas viibimise aeg 70 €/h ühe ajamõõdupunkti kohta
– Kommentaatori töökoht 90 €
– Transport Keilast (edasi-tagasi) 0,4 €/km
– Muud kulud, laevapilet, majutus, posti saatmine vastavalt asukohale
– Registreerimine veebis 0,3 € võistleja kohta
– Reaalajas tulemuste kajastamine veebis 0,25 € võistleja kohta
– Täiendav “LIVE” ekraan 30 €
– Võistlejatele ümbrikute trükkimine: nimi, number, logo jne 0,28 € / tk
– Ühekordsed numbrid kehale (tyvek) 0,6 €
– Ühekordsed numbrid rattale (PVC) 1,3 €
– Ühekordsed kiibiga numbrid kehale, rattale 1,9 – 2,8 €
– Kiip võistlejanumbrile kleepimiseks, 2 identselt programmeeritud, suurendab tõenäosust avastamiseks, vahtmaterjalist kaitseribaga 2,70 €
– Kiip võistlejanumbrile kleepimiseks, ühekordne, vahtmaterjalist kaitseribaga 1,30 €