Teenuse hinna kujundavad järgmised argumendid:

Hinnad jooksvalt ei suurene. Hindadele ei lisandu täiendavaid makse, ega tasusid ka siis, kui see nõuab meie poolt täiendavaid tegevusi

– Ettevalmistav tegevus 65 €
– Võistlejate hulk 0,5 € võistleja kohta
– Ajamõõtmispunktide arv 40 €
– Võistluspaigas viibimise aeg 55 €/h ühe ajamõõdupunkti kohta
– Kommentaatori tahvel 80 €
– Transport Keilast (edasi-tagasi) 0,3 €/km
– Muud kulud, laevapilet, majutus, posti saatmine 15 €
– Registreerimine veebis koos maksevõimalusega 0,3 € võistleja kohta + % summast ja oleneb makseviisist
– Registreerimine veebis koos maksevõimaluseta 120 €
– Reaalajas tulemuste kajastamine veebis 0,2 € võistleja kohta
– Reaalajas tulemuste kajastamine veebis teisest asukohast
– Võistlejatele ümbrikute trükkimine: nimi, number, logo jne 0,2 € / tk
– Ühekordsed numbrid kehale (tyvek) 0,40 €
– Ühekordsed numbrid rattale (PVC) 0,80 €
– Ühekordsed kiibiga numbrid kehale, rattale 1,9 – 2,4 €
– Kiip võistlejanumbrile kleepimiseks, 2 identselt programmeeritud, suurendab tõenäosust avastamiseks, vahtmaterjalist kaitseriba 1,20 €
– Kiip võistlejanumbrile kleepimiseks, ühekordne, vahtmaterjalist kaitseriba 0,80 €